Platform Hukuku » Makalelerimiz

Rekabet Kurumu Dijital Pazarlar İçin Sektör Araştırması Başlattı!

Şubat 2020 – Rekabet Kurumu tarafından Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen İstanbul Rekabet Forumu’nda ilerleyen günlerde dijitalleşen yeni ekonomik sistemlere yönelik çalışmaların başlayacağına dair açık sinyalleri almıştık. Geçtiğimiz hafta Kurum, internet sitesinde yayımladığı bir duyuru[1] ile ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri yakından takip eden yeni rekabet politikalarını belirlemek adına “Dijitalleşme ve Rekabet Politikası Raporu” çalışmasının başlattığını kamuoyuna bildirdi. Rekabet Kurumunca yapılan duyuruda, sektör paydaşlarından da rapora sunacakları katkıların beklendiği belirtilmiş ve politika/mevzuata ilişkin önerilerin dijitallesmeverekabet@rekabet.gov.tr e-posta adresi aracılığıyla iletilebileceğini belirtmiştir. Ayrıca duyuru kapsamında çalışmanın 2020 yılı içerisinde tamamlanacağı belirtilmektedir.

Şüphesiz ki dünya üzerinde her sektörde dijitalleşmenin etkileri hukukun her dalını etkilemekte ve bu etkilere rekabet otoritelerinin verdiği kararlarda da sıklıkla şahit oluyoruz. Özellikle Avrupa Komisyonu ve Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık başta olmak üzere çeşitli rekabet otoriteleri dijital pazarlarda rekabet üzerine benzer çalışmalar yürütüyorlar.

Dijitalleşme ve rekabet hukuku ilişkisinde baş rolü oynayan Avrupa Komisyonu 2019 yılı içerisinde Dijital Dönem İçin Rekabet Politikası[2] raporunu nihai hale getirerek yayınlamıştı. Bunun yanında, Avrupa rekabet otoritelerinin aralarındaki işbirliğini geliştirmenin yanı sıra rekabet kurallarını dijital çağa adapte edebilmek gibi bir amacı da olduğuna işaret eden AB Komisyonu ECN+ Direktifi hazırlanarak Ocak 2019’da yürürlüğe konulmuştu. Yine 29 Ocak 2020 tarihinde Komisyon, Avrupa Birliği dijital ortak pazar hedefi doğrultusunda 5G şebekelerinin AB üyesi ülkelerde kurulmasında uyumluluğun tesisi amacına yönelik bir basın duyurusu yayınlamıştı[3].

Özellikle de Alman Federal Kartel Ofisi’nin (“FKO”) 2016’da yayınlamış olduğu Platformlar ve Şebekelerde Pazar Gücü[4] konulu rapor ile yine FKO ve Fransız Rekabet Otoritesi’nin (FRO) 2016 ortaklaşa hazırlamış olduğu Rekabet ve Data[5] konulu raporu sonraki yıllarda rekabet otoritelerinin dijital pazarlara karşı tutumuna ışık tutan çalışmalar olmuştu. Yine FKO ve FRO 2019 Kasım ayında da Yapay Zekâ ve Rekabet Hukuku[6] konulu bir ortak çalışma daha yayınlamıştı. Son olarak da geçtiğimiz günlerde yine FRO bünyesinde dijital platformlar ile ilgilenen özel bir birim kurduğunu açıklamıştı.

Bunun yanında, dijitalleşme sürecinde Alman Rekabet yasasında önemli değişiklikler öngören 10. Yasa değişikliği taslağı 7 Ekim 2019 tarihinde Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yayınlandı. Rekabet kurallarının dijitalleşen dünyaya uyumuna ilişkin önemli değişiklikler içeren taslağın 2020 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Söz konusu taslakta veriye erişim gücünün hâkim durumun tespiti için belirleyici unsurlar arasında belirtilmesi gibi önemli revizyonlar bulunuyor[7].

Avrupa’da yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda, Rekabet Kurumu da dijital platformlara uygulanacak rekabet kurallarını şekillendirmek, rekabet politikasının yenilenen hedeflerini belirlemek adına bu sektör araştırmasını başlatmıştır. Son dönemde Google hakkında alınan kararlar ve devam eden soruşturmalar ve Sahibinden.com kararı gibi dijital platformlara ilişkin dikkat çekici kararlara imza atan Rekabet Kurumu’nun dijital pazarlara ilişkin yapacağı sektör araştırması kapsamında ortaya çıkacak gelişmeler ise merakla beklenmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için Bulut Girgin’e bgirgin@gentemizerozer.com e-posta adresinden ve Ceren Ceyhan’a cceyhan@gentemizerozer.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.


[1]https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/rekabet-kurumu-dijitallesme-ve-rekabet-p-874d77d25943ea118119005056b1ce21

[2]https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/21dc175c-7b76-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en

[3] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_123

[4]https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Berichte/Think-Tank-Bericht-Langfassung.html?nn=10321672

[5]https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Berichte/Big%20Data%20Papier.html?nn=10321672

[6]https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Berichte/Algorithms_and_Competition_Working-Paper.html;jsessionid=EA73E5183E1242B37E8426F3944FA5B0.1_cid371?nn=3591568

[7] https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2019/20190909-commission-of-experts-on-competition-law-40-presents-final-report-to-minister-altmaier.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir