Platform Hukuku » Makalelerimiz

Google için Çanlar Çalmaya Devam Ediyor

Rekabet Kurumu bugün (2 Şubat 2023) yayınladığı duyurusunda Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlük (“Google”) hakkında yürütülen önaraştırmanın Rekabet Kurulunca karara bağlandığını açıkladı. Google’ın genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğini tespit etmek amacıyla yürütülen önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve bulguları ve soruşturma açmak için yeterli ve ciddi gören Rekabet Kurulu, 12 Ocak 2023 tarihli toplantısında Google hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Daha önce de benzer bir soruşturma geçiren Google, 8 Nisan 2021 tarihli ve 21-20/248-105 sayılı Kurul kararıyla yaklaşık 296 milyon TL idari para cezası almıştı. Bu soruşturmada, Google’ın genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna, kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayıp rakip yerel arama sitelerinin Local Unit’e girişine engel olmak suretiyle rakiplerini dışladığına karar verilmişti. İdari para cezasına ek olarak, Google’ın altı ay içerisinde rakiplerinin dezavantajlı duruma düşmeyecekleri koşulları sağlamasına ve beş yıl boyunca yılda bir kere periyodik olarak Kurum’a rapor sunmasına karar verilmişti.

Yeni açılan soruşturma sonucunda verilecek kararın da platform hukuku kapsamında önemli analizler içereceği tahmin edilmektedir. Gelişmeler için Platform Hukuku’nu takip etmeyi unutmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir