Platform Hukuku » Makalelerimiz

Bir Öldürücü Devralma İşleminin Portresi: Facebook/Giphy

Komik GİF’ler WhatsApp gruplarının vazgeçilmezi. Peki GİF’lerle rekabet hukukunun bağlantısı olabilir mi? Tabii ki olabilir. Gelin size Facebook’un Giphy’yi devral(ama)masının hikayesini anlatalım.

Öldürücü devralmalar (killer acquisitions), genellikle teknoloji alanında ortaya çıkan ve büyük bir şirketin potansiyel bir rakibini belki de daha yeni kurulmuş bir start-up iken satın alıp gelecekteki olası rekabetin önüne geçmesine verilen isim. Tabii teknoloji devlerinin pazar gücü son yıllarda tehlike arz eden bir boyuta gelince öldürücü devralmalar son zamanların en önemli konularından biri haline geldi. Bunda Google, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devlerinin geçtiğimiz on yıl içerisinde rekabet otoritelerinin denetimine takılmadan yaptığı devralmalarla pazarları domine etmelerinin de büyük bir rolü var. Ancak öldürücü devralma denince akla ilk gelen şirketin Facebook olması da tesadüf değil. Rekabet otoriteleri, Facebook vaktiyle üç beş paraya WhatsApp ve Instagram’ı satın alıp gücüne güç katarken bir dev yarattıklarını sonradan fark ettiler. WhatsApp ve Instagram, Facebook’un devraldıklarının sadece en bilinenleri. Bunların dışında yüzlerce küçük start-up teknoloji devlerinin eline düşüp onlara rakip olma imkanını daha bebekken kaybetti. Bunun bir rekabet sorunu olduğunu biraz geç de olsa fark eden rekabet otoriteleri şimdi harıl harıl bu tür devralmaları nasıl yakalarız diye bakmaya koyuldu. Almanya kanunu değiştirdi, Birleşik Krallık yeni bir birim kurdu, hatta biz bu satırları yazarken ABD rekabet otoritesi FTC’nin başkanı Lina Khan ABD’deki yeni birleşme devralma kurallarını tanıtan bir basın toplantısı veriyordu.

Gelelim yazımızın konusu Facebook’un Giphy’yi devralma girişimine… Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (Competition and Markets Authority, CMA) geçtiğimiz aylarda, yaptığı detaylı inceleme sonucunda, önemli ölçüde pazar gücü bulunan Facebook’un (yeni ismiyle, Meta) Giphy’yi devralmasının öldürücü bir devralma işlemi olduğunu belirtti ve Facebook’un Giphy’yi elden çıkartmasına hükmetti. CMA’ya göre Facebook, Giphy’yi devralarak görüntülü reklam (display advertising) pazarında ve sosyal medya platformları pazarında rekabetin önemli ölçüde azalmasına neden olmuş.

CMA, bu işlem sonucunda Facebook’un halihazırdaki yüksek pazar gücünü diğer sosyal medya platformlarında da arttırabileceğini öngörmekte. CMA, Facebook’un özellikle diğer platformların Giphy’nin GİF’lerine erişimini engelleyebilme ya da sınırlandırabilme, böylece sahibi olduğu mecralara daha fazla trafik çekebilme gücüne sahip olacağını değerlendiriyor. Ayrıca Birleşik Krallık’ta kullanıcıların sosyal medyada geçirdiği zamanın %73’ünü Facebook platformlarında (Facebook, WhatsApp, Instagram) geçiriyor olmaları ve Giphy’nin “dünyanın lider ücretsiz GİF ve GİF çıkartması sağlayıcısı” olması sebebiyle, CMA; ortaya çıkabilecek çeşitli rekabet endişelerine dikkat çekiyor. İki taraf, çoğunlukla tedarik zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösterse de Giphy’nin hizmetlerinin sosyal medya platformları için bir girdi olduğu düşünüldüğünde, bu devralma işleminin rekabet endişelerine yol açabileceği değerlendirilebilir.

Ne Olmuştu?

Facebook Giphy işlemini 15 Mayıs 2020’de tamamlayıp Giphy’nin aratılabilir GİF kitaplığını (aratılabilir GİF kitaplığı; WhatsApp’te komik GİF’ler bulduğumuz arama butonunun sıkıcı teknik ismi) Instagram ve diğer Facebook uygulamalarına entegre etmek üzere, şirketin bir parçası olacağını duyurdu. 9 Haziran 2020’de Facebook’un devraldığı iş kolunu ayrı tutmasına (hold separate) karar veren[1] CMA, işleme ilişkin ilk incelemesini (Phase I) ise geçtiğimiz senenin başlarında başlattı. Nisan 2021’de işlemi inceleyen yetkililer, dijital reklamcılık ve GİF’lerin sunulmasına ilişkin olarak tespit ettikleri rekabetçi endişeler sebebiyle işlemi nihai incelemeye (Phase II) aldı. Nihai inceleme kapsamında CMA, Giphy’nin devralınmasının görüntülü reklamcılık pazarında potansiyel bir rakibi ortadan kaldırdığı gerekçesiyle işlemin sosyal medya platformları arasındaki rekabeti olumsuz etkileyeceğine dikkat çekerek Giphy’nin elden çıkarılması gerektiğine karar verdi. CMA’ya cevaben Facebook, Giphy’nin işlemden önceki haline geri getirilerek uygun alıcıya satılmasının orantısız bir tedbir olduğunu öne sürdü.

CMA, İşlemi Neden İncelemeye Almıştı?

Hem Facebook hem de Giphy ABD merkezli iki şirket ve işlemden önce Giphy’nin ciro elde ettiği faaliyetleri ABD ile sınırlı. O halde işlem sonucunda Birleşik Krallık’taki rekabete nasıl bir etki söz konusu olduğu değerlendirildi de söz konusu işlem CMA’nın önüne geldi?

CMA bir işlemi ya (i) ciro bazlı testin (hedefin Birleşik Krallık’taki cirosu) ya da (ii) pazar payı bazlı testin (sağlanan mal veya hizmetler bakımından tarafların Birleşik Krallık’taki toplam pazar payının en azından %25 olması ve pazar payında artış yaşanması) sağlanması üzerine inceler. Facebook ve Giphy’nin ikisi de uygulama ve/veya web sitesi sağlayıcısı olarak GİF arama ve paylaşma hizmeti sunuyor. Buna göre tarafların toplam pazar payını aylık ortalama aramaları baz alarak %50-60 olarak hesap eden CMA, işlem sonucunda yaşanan pazar payı artışını ise %0-5 olarak öngörmüştür.

İşlemin İncelenmesi

CMA, işlemin rekabet üzerindeki olumsuz etkilerini (i) görüntülü reklam pazarında potansiyel rekabetin azalmasından kaynaklanan tek taraflı yatay etkiler ve (ii) Birleşik Krallık da dahil olmak üzere küresel sosyal medya arzındaki rekabet kapsamındaki girdi kısıtlamasından kaynaklanan dikey etkiler olmak üzere iki temele dayandırdı. Bunlara ilişkin ayrıntılı analizlerini aşağıda beş başlık halinde sizler için özetledik.

(1) Pazar Gücüne Dair Bulgular:

CMA, Giphy’nin pazar gücünü, faaliyet gösterdiği pazar olan aratılabilir GİF kitaplıklarında değerlendirirken Facebook’un pazar gücünü sosyal medya ve görüntülü reklamcılıkta inceledi.

  • Aratılabilir GİF kitaplıklarına ilişkin olarak CMA, sosyal medya ve mesajlaşma platformları için Giphy’ye alternatif olabilecek seçeneklerinin oldukça kısıtlı olduğunu tespit etti. Gerçekten de Google’ın sahip olduğu Tenor, Giphy’nin tek yakın rakibi. Giphy’nin içeriklerinin kalitesi, arama algoritmasının gelişmişliği, dağıtıcılar arasındaki yaygınlığı ve işlem zamanında Giphy’nin GİF bazlı reklamcılık hizmetlerindeki tek önemli sağlayıcı olması Giphy’yi sosyal medya platformlarının gözünde özellikle çekici kılmaktaydı. Tüm bu noktalar da aslında Giphy’nin pazar gücünü açıkça gözler önüne seriyor.
  • Sosyal medya arzı bakımındansa CMA’nın analizi, Facebook’un önemli pazar gücü bulunduğuna işaret ediyor. Zira Birleşik Krallık’taki kullanıcıların sosyal medyada geçirdiği zaman incelendiğinde en büyük zaman dilimi Facebook platformlarına ayrılıyor. Üstelik diğer platformlar, Facebook’a alternatif olarak değil de daha ziyade Facebook’a ek olarak kullanılıyor. Nitekim CMA’nın bu bulguları, Temmuz 2020’de yayımlanan Çevrimiçi Platformlar ve Dijital Reklamcılık Pazar Araştırması ile de örtüşüyor.
  • Görüntülü reklamcılığa bakıldığında ise Facebook’un pazar gücünün yine oldukça yüksek seyrettiği görülüyor. Görüntülü reklamcılık, reklam verenlerin sosyal medya platformları gibi çevrimiçi şirketlere ödeme yaparak reklamlarını bu sitelerde veya mobil uygulamalarda gösterebildikleri bir dijital reklamcılık türüdür. Buna göre CMA, yaptığı analizde Facebook platformlarının pazar payını %40-50 seviyesinde tespit etmiş.

(2) İşlem Hiç Yapılmasaydı Ne Olurdu? (Counterfactual)

İşlem taraflarının bu soruya yanıtı, Giphy’nin çok daha zayıf bir noktaya geleceği şeklindeydi. CMA ise Giphy’nin, işlemden önce olduğu gibi sosyal medya platformlarına (Facebook da dahil olmak üzere) GİF sağlamaya ve ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam edeceği, ayrıca ciro elde edip ürünlerini paraya çevirmek adına yeni yollar arayacağı kanaatinde.

Ayrıca Facebook’un işlemin gerekçesi olarak, sürekli bir şekilde GİF’lere erişme amacı olduğuna ilişkin beyanını dikkate almakta da fayda var. Bu noktada GİF’lerin kullanıcı etkileşimlerini harekete geçirmede önemli bir araç olduğu da göz önüne alındığında işlem hiç hayata geçirilmeseydi Facebook, (i) Giphy’den aldığı hizmet karşılığında bir tür platform ücreti ödeyecek, (ii) Tenor gibi başkaca GİF sağlayıcılarına daha çok muhtaç olacak ya da (iii) kendi GİF kitaplığını kuracaktı.

(3) İşlemin Yatay Etkileri:

CMA, işlemin Facebook ile rekabet eden (ya da rekabet etme potansiyeli bulunan) bir oyuncuyu pazardan eleyip elemediğini de irdeliyor. Bu kapsamda CMA özellikle Giphy’nin Facebook ile görüntülü reklamcılık bakımından rekabet edip etmediğini araştırıp Giphy’nin Ücretli İşbirliği (Paid Alignment) modelinin Facebook platformlarının sunduğu görüntülü reklamlarla rekabet ettiğini değerlendirdi. Bu noktada Giphy’nin reklamcılık modelinin, tıpkı görüntülü reklamcılıkta olduğu gibi marka bilinirliğini arttırmak amacıyla kullanıldığını (satışların arttırılmasını amaçlayan arama reklamcılığının aksine) belirtmekte yarar var.

Tarafların faaliyet gösterdiği hızlı gelişen teknoloji pazarlarında rekabet, gelecekteki kârın korunması ya da arttırılması için belirli efor veya yatırımlar gerektiriyor. CMA de Giphy’nin Ücretli İşbirliği modelinin, bu alanda önemli bir inovasyon olduğunu değerlendirdi. Bu modelde reklam verenler, GİF temelli reklam karşılığında ücret ödemekte. İlaveten Giphy, ABD’de belirli sosyal medya ortakları ile gelir paylaşma anlaşmaları (revenue-sharing agreements) da yapmış. Bu anlaşmalar uyarınca Giphy, platformlarında Ücretli İşbirliği reklamlarının gösterilmesi karşılığında reklam gelirlerinin bir kısmını partnerleriyle paylaşıyor. Ücretli İşbirliği Pepsi, Dunkin’ Donut’s gibi lider uluslararası tüketici markaları tarafından kullanılmış ve Mayıs 2020’ye (yani işlemin gerçekleşmesine) dek hem ciro hem de reklam veren sayısı bakımından büyüme eğilimi göstermiş.

Giphy’nin şirket içi dokümanlarına göre Giphy, işlemden önce, ABD’de sahip olduğu ancak Birleşik Krallık’ta (henüz) sahip olmadığı “inovatif” reklamcılık ürününü geliştirip uluslararası alana yaymayı “umuyordu”, ancak umduğuna ulaşamadan Facebook’a devroldu. Facebook’un, Giphy’i devralmasının ardından bu reklamcılık ürününü kapatması ise “öldürücü devralma”endişelerini daha da güçlendirdi. Burada CMA’nın temel kaygısı, Giphy’nin büyüklük ve ölçek bakımından orta vadede Facebook’a yaklaşabilmeyi öngörmemiş olsa (yani görece küçük bir oyuncu olsa) dahi Facebook’un sahip olduğu pazar gücü karşısında kendisiyle rekabet edecek potansiyel bir rakibi pazardan kaldırmış olmasıydı. Başka bir deyişle, CMA, işlemin, bağımsız bir rakip olan Giphy’yi piyasadan kaldırarak “dinamik” rekabeti yok ettiğini değerlendirdi. Bunun yanı sıra Facebook’un rekabet konusunda agresif stratejileriyle bilinen bir teşebbüs olması nedeniyle rekabetçi endişelerin gündeme gelmesinin olağan bir durum olduğu da düşünülebilir. Ne de olsa Facebook, rekabetçi bir tehditle karşılaştığında “kopyalamasıyla”, “devralmasıyla” ya da “öldürmesiyle” nam salmıştır.

Facebook’un görüntülü reklamcılıkta önemli bir pazar payına sahip olması karşısında rekabetin halihazırda olduğundan daha da azalması, CMA’nın diğer endişelerinden biriydi. CMA’ya göre Giphy de halihazırda sosyal medya etkileşimi bakımından güçlü araçlara sahip. Bu bağlamda pazara başarılı girişlerin oldukça az ve giriş engellerinin yüksek olduğunu vurgulayan CMA, işlemin yatay etkilerinin görüntülü reklamcılık pazarındaki potansiyel rekabeti azalttığı sonucuna vardı.

(4) İşlemin Dikey Etkileri:

Giphy; Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarının GİF’lere ve GİF çıkartması veri tabanına erişimine imkan tanımakta (üstelik ücretsiz olarak). Rekabet hukuku ağzıyla ifade etmek gerekirse Giphy, Facebook’un (ve rakiplerinin) ürünleri için bir girdi sağlamakta. Bu kapsamda CMA, Facebook’un, rakiplerinin Giphy’ye erişimini kısıtlama konusunda teknik yetisi ile buna ilişkin bir güdüsü olup olmadığını da (yani girdi kısıtlaması ihtimalini) değerlendirdi. Facebook’un işlemden sonra rakiplerinin erişimini tamamen engelleyerek ya da erişimleri için -daha fazla veri verilmesi gibi- işlem öncesinde olduğundan daha dezavantajlı şartlar koşarak pazar kapama ihtimali bulunup bulunmadığını inceledi.

GİF içeren içerik paylaşan kullanıcıların oranının %25’i aşabildiği göz önünde bulundurulduğunda GİF’lerin sosyal medya platformlarında popüler bir özellik olduğu söylenebilir. Giphy’nin hizmetleri ile kıyaslanabilir hizmet sunan yegane oyuncunun Google’ın sahip olduğu Tenor olduğu düşünüldüğünde CMA, Facebook’un pazarı rakiplerine kapayabilme imkanının bulunduğunu değerlendiriyor. Facebook’un bu yönde bir güdüsünün bulunup bulunmadığı bakımındansa CMA bunun Facebook için maliyet ve kazançlarını mercek altına alıyor: Rakip sosyal medya platformlarındaki ilgi çekici özelliklerin azalmasıyla, kullanıcılar (aynı zamanda bunların arkadaşları ile takipçileri) diğer platformlara yönelebilecektir. Facebook’un yüksek pazar payı karşısında geçiş yapılacak platformun da yine Facebook’a ait olması kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla Facebook’un burada bir kazancının olacağı ileri sürülebilir. Girdi kısıtlaması sonucunda Facebook’un karşılaşabileceği maliyetlere bakıldığında ise Giphy’nin sahip olduğu geniş kullanıcı havuzunu (kısmen de olsa) kaybedeceği dikkat çekiyor. Bununla birlikte Giphy, pazardan tamamen kaldırılsa dahi Facebook’un elindeki kullanıcı kitlesi de -tek başına- içerik üreticileri ve reklam ortakları için yeterince çekici. Nihayetinde CMA, işlemin dikey etkilerinin sosyal medya pazarındaki rekabeti girdi kısıtlaması yoluyla önemli ölçüde engelleyeceği sonucuna varıyor.

(5) Telafi Edici Faktörler:

Bir yoğunlaşmanın rekabeti önemli oranda azaltabileceğine kanaat getirildiğinde CMA, ilgili pazardaki rekabette yaşanan azalmanın önlenebilmesi veya minimize edilmesi için herhangi bir faktörün mevcut olup olmadığını da değerlendirir. Dolayısıyla CMA işlemin değerlendirilmesi kapsamında, aratılabilir GİF kitaplıkları sunan yeni oyuncuların bulunup bulunmadığını da inceliyor.

CMA’nın elde ettiği bulgular, pazarda beş ana giriş/büyüme engelinin bulunduğuna işaret ediyor. Bunlarsa (i) geniş ve yüksek kaliteli içerik kitaplığı (ii) gelişmiş arama motoru, (iii) ölçek ve marka, (iv) uygulanabilir bir para kazanma modeli ile (v) sermaye olarak sıralanıyor. CMA, son dönemde pazara giriş yapan ve küçük GİF sağlayıcılarının halihazırda Giphy ve Tenor ile aynı büyüklük ve kaliteye ulaşamadığını saptıyor. Dolayısıyla CMA, işlemden kaynaklanan rekabet endişelerini önleyebilecek/azaltabilecek yeterli ölçekte bir giriş veya büyümenin yakın bir zamanda gerçekleşmesinin muhtemel olmadığı sonucuna varıyor.

Rekabet Endişelerini Ortadan Kaldırmak için CMA’nın Uygun Gördüğü Çare: Elden Çıkarma

Yoğunlaşma işlemleri, ülkemizde ve birçok ülkede kabul edildiği üzere genellikle ex-ante denetime tabidir, yani taraflar işlemi kapatmadan önce rekabet otoritelerinin iznini almalıdır. Birleşik Krallık ise yoğunlaşmaların denetiminin ex-post yapıldığı birkaç ülkeden biri. Buna göre Facebook, CMA işlemi incelemeden önce zaten bu işlemi kapatmıştı (closing). Dolayısıyla CMA’in izin vermediği işlemler bakımından davranışsal ya da yapısal çözüm önerileri gündeme geliyor. Bu işlemde ise Facebook, çeşitli çözüm önerileri sunmuş olmakla birlikte bu öneriler, özünde davranışsal yükümlülükler öngörmekte. Bilindiği üzere yapısal tedbirler, yoğunlaşmanın olumsuz etkilerini kaynağında giderdiği ve devamlı bir gözetleme gerektirmediği için rekabet otoritelerince tercih edilmekte. Her ne kadar davranışsal tedbirler belirli durumlarda uygun bir çözüm olarak kabul edilse de CMA, Facebook’un Giphy’yi devralması özelinde (rekabet endişelerinin tabiatı gereği dinamik olması ve zamansal bir sınırı bulunmaması nedeniyle) davranışsal tedbirler veya kısmi elden çıkarma ile değil, ancak Giphy’nin tümüyle elden çıkarılmasıyla giderilebileceğine kanaat getiriyor. Nihayetinde CMA, Facebook’un Giphy’yi bir bütün olarak uygun bir alıcıya satması gerektiğine hükmediyor.

CMA, elden çıkarmanın yanı sıra Facebook’un ilave tedbirler alması gerektiğine de karar veriyor. Dolayısıyla Giphy’ye belirli bir azami nakdin aktarılması ve GİF’lerin temini için Giphy ile bir anlaşma yapılması söz konusu.

Kıssadan Hisse

Ücretsiz GİF’ler hakkında bu kadar ayrıntılı rekabet analizi yapan CMA’nın bu kararının eleştirilere maruz kaldığını da söyleyelim. Ancak Facebook’un dünyadaki en güçlü şirketlerden biri olduğu göz önünde bulundurulduğunda ve GİF’lerin günümüzde dünyanın iletişim kurma biçiminin merkezinde yer aldığı kabul edildiğinde, diğer pazarlarda olduğu gibi GİF pazarında da etkin rekabetin korunmasının önem taşıdığı değerlendirilebilecektir.

CMA’nın CEO’su Andrea Coscelli, Ekim 2021 tarihli bir konuşmasında[2] 2008-2018 yılları arasında büyük dijital şirketlerin yaptığı yoğunlaşmalardan hiçbirinin herhangi bir rekabet otoritesi tarafından yasaklanmadığına dikkat çekmiş ve günümüzde bu işlemlerin bazılarına izin verilmemesi gerektiğine dair genel bir anlayışın olduğunu ifade etmişti. Zira bu işlemler aracılığıyla zaten yüksek pazar gücüne sahip bu şirketlerin güçlerini daha da pekiştirebildiği görülüyor.

Coscelli ayrıca söz konusu teknoloji devlerinin sahip oldukları stratejik konumları sayesinde çok sayıda dijital pazara yön verebileceğini ya da bunları etkileyebileceğini belirtmiş ve genel olarak karşılarında bunu baskılayacak rekabetçi bir gücün de bulunmadığının altını çizmişti. Coscelli, bu konunun yalnızca tüketiciler veya işletmeler için değil, inovasyon ve büyüme, dolayısıyla bir bütün olarak ekonomi için önemli olduğunu kaydetmişti. Büyük şirketlerin devralma stratejileri (bu şirketler sıklıkla inovatif yeni oyuncuları ve potansiyel rakiplerini devralıyor) ele alındığında Coscelli’nin işaret ettiği endişe daha net anlaşılabiliyor. Büyük bir şirket tarafından devralınmak, küçük şirketler için kârlı bir çıkış stratejisi olabilir. Ancak başka birçok şirket için faaliyet gösterdikleri pazara dijital bir devin giriş yapması, sonlarının geldiğine delalet edecektir. Dolayısıyla bu tür işlemler zaman içinde tüketici refahına ciddi zararlar verebilmektedir.

Sırada Ne Var?

Facebook, CMA’nın kararına itiraz ederek Ocak 2022’de konuyu CAT’a (Competition Appeal Tribunal) taşıdı[3] ve itiraz nedenlerini altı başlık altında topladı. Bu başlıkları aşağıda özetledik.

Facebook’a göre;

(i) CMA rekabetin önemli ölçüde azalmasının ne anlama geldiği konusunda yanlış bir değerlendirme yapmış ve rekabetin kısıtlanmasına ilişkin ilgili testi hatalı bir şekilde uygulamıştır.

(ii) Pazar gücüne ilişkin olarak CMA’nın yatay etkilerden kaynaklanan endişeleri Facebook’un faaliyet gösterdiği ilgili pazar tanımı ile çelişiyor. Mantıken Giphy’nin Ücretli İşbirliği reklamcılığının Facebook’un reklamları ile aynı pazarda rekabet etmesi halinde yatay bir endişeden söz edilebilecektir. Bununla birlikte taraflar farklı pazarlarda rekabet ettiklerinden ötürü CMA’nın yatay endişeleri yersiz. Öte yandan Giphy’nin reklamlarının Facebook ile aynı pazarda rekabet ettiğinin kabul edilmesi halinde de karardaki görüntülü reklam pazarı tanımı ile çelişki doğuyor. Ayrıca CMA’nın Giphy’nin pazar gücüne ilişkin bulgusu mantıksız çünkü Giphy’nin fiyat gücü dikkate alınmış değil.

(iii) CMA’nın kararında ele aldığı telafi edici faktörleri, rasyonel olarak bakıldığında CMA’nın yine kendi bulgularından çıkarmak mümkün değil. Bu faktörler yetersiz şekilde belirlenmiş veya gerçek bulgulara ulaşmak için makul adımları atılmamış.

(iv) Karar usulen de hatalıdır. CMA önemli bilgilerin açıklanması ve değerlendirmesine yönelik yükümlülüğünü yerine getirmemiş ve yerinde olan herhangi bir makul otoritenin yapacağı araştırmaları yapmamış.

(v) CMA dikey bir rekabet endişesini gidermek adına alacağı elden çıkarma dışındaki tedbirleri uygun bir şekilde değerlendirmemiş, özellikle dikey rekabet endişeleri karşısında verilen elden çıkarma kararı orantısızdır.

(vi) Son olarak CMA’nın, tedbir olarak Facebook’un Giphy’ye belirli tutarda nakit vermesi gerektiğine karar vermesi de yine mantıksız ve orantısızdır. Ayrıca CMA’nın Giphy’ye talip olan alıcıların Birleşik Krallık’ta GİF tabanlı reklamların geliştirilmesi ve tedariki için taahhüt göstermesini istemesi, benzer şekilde Facebook’un Giphy ile GİF tedariki konusunda bir anlaşma yapmasını zorunlu kılması CMA’nın yetkisini aşmakta (ultra vires).

Konu hakkında daha detaylı bilgi için Av. Bulut Girgin (bgirgin@gentemizerozer.com), Av. Simru Tayfun (stayfun@gentemizerozer.com) ve Stj. Av. Sıla Dilaver (sdilaver@gentemizerozer.com) ile iletişime geçebilirsiniz.


[1] İngiltere’nin, yoğunlaşma denetiminin ex-ante değil ex-post yapıldığı nadir ülkelerden biri olduğunu hatırlatalım.

[2] İlgili konuşma metnine buradan erişebilirsiniz.

[3] CAT nezdinde görülen dosya: 1429/4/12/21 Meta Platforms Inc v Competition and Markets Authority.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir