Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metni
Platform Hukuku olarak veri sorumlusu sıfatıyla, iletişim formu üzerinden bizlerle iletişime geçmeniz dolayısıyla elde ettiğimiz kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) öngörülen ve aşağıda detayları açıklanan amaçlar tahtında işleyeceğimizi ve yurt dışına aktaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz.
1.     İşlemeye Konu Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı ve Hukuki Sebepleri

 

Bu kapsamda Platform Hukuku olarak KVKK’ya uygun şekilde aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi: İsim ve soy isim

 

İletişim Bilgisi: E-posta adresi

Kişisel Veri İşlenme Amacı ve Hukuki Dayanağı İnternet sitemizde yer alan iletişim formunu doldurarak tarafımızla iletişime geçmek istemeniz halinde, tarafınızla iletişime geçebilmek için kişisel verilerinizi işlememiz gerekmektedir.

 

Bu nedenle, kişisel verilerinizi:

·       iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

·       iletmiş olduğunuz taleplerin  takibi

·

amaçları kapsamında elde etmekteyiz.

 

Kişisel verilerinizi iletişim formu üzerinden tarafımıza mesajınızı göndermeniz üzerine sizlere dönüş yapabilmek ve mesajınıza cevap verebilmek için işleyeceğiz. Tarafınızla iletişim kurabilmemiz adına yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcılardan faydalandığımız için kişisel verilerinizi açık rızanıza dayanarak yurt dışına aktarıyor olacağız.

 

2.     Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verilerinizi elektronik ve tamamen otomatik olan yöntemler ile internet sitemizde konumlandırdığımız iletişim formunun ilgili alanlarını doldurmanız ve tarafımızla paylaşmanız sırasında elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen otomatik olan yöntemler ile toplamaktayız.

3.     Kişisel Veri Güvenliği

Platform Hukuku, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya oldukça önem verir. Bu kapsamda kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı engellemek üzere gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenlik transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kontroller uygulanır.

4.     Kişisel Veri aktarımı

Hizmet sağlayıcımızın yurtdışında bulunması sebebiyle kişisel verilerinizi bu konudaki açık rızanıza dayanarak yurt dışına aktarabilmekteyiz.

1.    İlgili Kişilerin Hakları
KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden platformhukuku@gmail.com e-posta adresi aracılığıyla veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

İşbu metin, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda bilgileri verilen Platform Hukuku tarafından işlenen kişisel veriler bakımından ilgili kişiler için hazırlanmıştır:

 

Platform Hukuku

E-posta adresi: platformhukuku@gmail.com